Viện điện tử

Phụ kiện máy Wonder MF5-08N (New)

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Phụ kiện máy Wonder MF5-08 (thường)

Dây điện xung khuy bấm

25.00040.000

Phụ kiện máy Wonder MF5-08 (thường)

Dây điện xung khuy bấm chia 4 nhánh

60.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Dây nguồn máy vật lý trị liệu

50.000

Phụ kiện máy Wonder MF5-08 (thường)

Điện cực xung dán khuy bấm (cặp 2 miếng)

40.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung dán to 6x9cm (cặp)

60.000150.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung mắt

150.000250.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung ngực DoctorHome

400.000450.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung tay

400.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung từ trường (cặp)

150.000180.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Đôi dép điện cực xung chân

150.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Giá để máy 3 tầng có bánh xe

400.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Tấm Ion tĩnh điện

100.000
DMCA.com Protection Status